Svi postovi tagovani: mozak

Prava istina o multitaskingu

Kategorija: Psihonauka

Možete li, na primer, istovremeno da telefonirate, motrite na tiganj na šporetu, jednim okom gledate televizor i u rukama i mislima držite notes u kom vam stoji spisak današnjih obaveza? Mnogi sebe smatraju multitasking ekspertom, međutim, da li je to stvarno tačno?

Požuda, privlačnost i afektivna vezanost – iz perspektive mozga

Kategorija: Psihonauka

Da li ste se nekada zapitali šta čini da novu ljubav osećamo kao nešto jedinstveno, šta stvara opsesivne misli, fokusira našu pažnju i rasplamsava nam emocije – da li je to kultura ili pak naš mozak? Antropolog Helen Fišer smatra da požuda, privlačnost i afektivna vezanost formiraju različite puteve u našem mozgu, što često dovodi do pogrešnog izbora partnera, a to onda za posledicu ima razvod braka ili nasilje u porodici. Međutim, možda nam ovakva struktura […]

Emocije, raspoloženja, uslovljavanje i mozak

Kategorija: Psihonauka

Psihologija se dugo bavila debatom o razlici između emocija i raspoloženja. Mnogi psiholozi ističu da su emocije kratki i intezivni odgovori na postojeće stimuluse, sačinjeni od misli, fizioloških procesa i ponašanja, dok su raspoloženja, sa druge strane, hronične i dugotrajne reakcije na potencijalne stimuluse (često bez jasno opaženih stimulusa). Iz druge perspektive, raspoloženja se mogu smatrati emocijama koje predugo traju i više ne služe adaptaciji. Ova razlika ima važne implikacije za objašnjenje uzroka nastanka psihopatologije […]