Autor: psihoverzum

3 jednostavna načina da postanete rezilijentniji

Kategorija: Psihosaveti

Stučnjaci se slažu da se mentalno zdravlje može odrediti kao pozitivno stanje u kome se pojedinac razvija, napreduje i ostvaruje svoj pun potencijal u životu. Postoji dosta povezanih pojmova sa mentalnim zdravljem, poput subjektivnog blagostanja, kvaliteta života ili jednostavno – sreće.

Vodič za preživljavanje narcisa: o dve vrste osetljivosti

Kategorija: Psihosaveti

Zamislite, na trenutak, da se naš doživljaj sebe/identiteta/ega, u formi nekog predmeta, nalazi unutar našeg grudnog koša. Osobe sa dubljim kapacitetom kao što su mogućnost uvida, introspekcije, odgovornosti, kajanja, skromnosti, empatija i otvorenosti uma, imaju drvenu kutiju u grudnom košu. Osobe sa krhkim identitetom, sa druge strane, imaju staklenu kutiju.