Autor: psihoverzum

Moć prospekcije – ono što nas razlikuje od drugih vrsta

Kategorija: Psihonauka

Nazivamo se pogrešnim imenom. Dali smo sebi ime Homo sapiens, „mudar čovek”, ali ono je više stvar hvalisanja nego opisa. Šta nas čini mudrim? Po čemu se razlikujemo od drugih životinja? Predloženi su razni odgovori na ovo pitanje – jezik, oruđa, saradnja, kultura, to što smo lošeg ukusa predatorima – ali nijedan od njih nije jedinstven za čoveka.

10 ponašanja kod dece koja smatramo nevaljalim, a ona to nisu

Kategorija: Psihonauka

Deca se mogu ponašati na načine koje odrasli smatraju nevaljalim, a ta procena često može biti veoma pogrešna. Prepoznavanje kada je neko neželjeno ponašanje kod deteta reakcija na sredinske uslove, odnosno kad je deo razvojne faze ili imitacija nekog ponašanja, omogućava nam da na njega reagujemo blaže i sa više saosećanja.