Svi postovi tagovani: psihologija ličnosti

Može li se ličnost promeniti ili “to ti je što ti je”?

Kategorija: Psihovesti

Da li se ličnost vremenom menja? Da li smo konačno dobili odgovor na jedno od najstarijih pitanja o ličnosti? Dugi niz godina pisholozi ličnosti odgovarali su na ovo pitanje, kao i svaki drugi pesimist: ne, ličnost neke osobe se ne menja. Ovo se posebno smatralo tačinim ako je osoba napunila trideset godina. Mislilo se da ako je neka osoba introvertna ili pak preterano neurotična da će takva ostati celog života.

Dokle je sve stiglo

Kategorija: Psihonauka

S obzirom da je kao samostalna naučna disciplina psihologija relativno mlada, tempo njenog progresa u proteklih stotinak godina zaista je impozantan. Od nauke koja je nekada insistirala na tome da ima jasno definisan jedan predmet pročavanja, psihologija je napredovala do statusa široko razgranate oblasti koja zadire u ogroman broj različitih grana ljudske delatnosti. U centru svake od oblasti i dalje se nalazi čovek, odnosno njegova psiha, ali u zavisnosti od konteksta i oblasti u čijoj […]