Svi postovi tagovani: poremećaji ličnosti

Paranoidni poremećaj ličnosti

Kategorija: Psihonauka

Već smo rekli da se poremećaj ličnosti definiše kao karakterističan i trajan obrazac ponašanja, mišljenja i osećanja koji prilično odudaraju od onog što je uobičajeno. Ovakve devijacije se obično javljaju u sferi volje, nagona i emocija.

Kako nastaju poremećaji ličnosti?

Kategorija: Psihonauka

Kao jedan od osnovnih pojmova psihologije, ličnost budi interesovanje kako kod naučnika tako i kod laika. Oblast psihologije ličnosti obiluje različitim teorijskim modelima i definicijama. Upravo to ukazuje na kompleksnost pojma ličnosti.