Svi postovi tagovani: Tip C

Psihosomatska oboljenja i osobine ličnosti

Kategorija: Psihonauka

Jedan od prvih teoretičara i istraživača stresa Hans Seli (Hans Selye) najbolje je ilustrovao kroz šta sve prolazi naš organizam u susretu sa stresnom situacijom. Reakciju stresa (koju obično zovemo stres) objasnio je kao pravilnost koja se dešava bez obzira na uzrok stresa, i nazvao je opšti adaptacioni sindrom. To je zapravo proces koji se sastoji iz tri faze: