Svi postovi tagovani: Malenović

Paranoidni poremećaj ličnosti

Kategorija: Psihonauka

Već smo rekli da se poremećaj ličnosti definiše kao karakterističan i trajan obrazac ponašanja, mišljenja i osećanja koji prilično odudaraju od onog što je uobičajeno. Ovakve devijacije se obično javljaju u sferi volje, nagona i emocija.

Kako nastaju poremećaji ličnosti?

Kategorija: Psihonauka

Kao jedan od osnovnih pojmova psihologije, ličnost budi interesovanje kako kod naučnika tako i kod laika. Oblast psihologije ličnosti obiluje različitim teorijskim modelima i definicijama. Upravo to ukazuje na kompleksnost pojma ličnosti.

Poremećaj višestruke ličnosti ~ jedno telo, više duša

Kategorija: Psihonauka

Jedan od najtežih poremećaja koji se može sresti u psihološkoj praksi jeste disocijativni poremećaj ličnosti, poznat i kao poremećaj višestruke ličnosti. Reč je, naime o postojanju različitih ličnosti (ili identiteta) kod jedne osobe od kojih svaka, kad je prisutna, može dominirati stavovima, ponašanjem i emocijama kao da druge ličnosti ne postoje.

Sezonski afektivni poremećaj – ekstremni slučaj zimske melanholije

Kategorija: Psihonauka

Jesenje i zimsko vreme je period promena. Ljudi se vraćaju uobičajnim obavezama i rutini prekinutoj letnjim odmorom. Velike dnevne oscilacije temperature, kao i manjak sunčeve svetlosti utiču na sve nas. Većina ljudi se žali na pospanost, usporenost, neraspoloženje. Ovo su osnovni simptomi stanja poznatog kao „zimska melanholija“, koje umnogome može uticati na normalan život i rad osobe.