Svi postovi tagovani: zadovoljstvo životom

Životno doba i zadovoljstvo životom: Najbolje tek dolazi?

Kategorija: Psihovesti

Kada smo mali i kada idemo u školu, jedva čekamo da je završimo, da porastemo. Ceo svet čini se punim mogućnosti, a tek kada zagazimo u dvadesete i shvatimo šta stvarno podrazumeva svet odraslih, počnemo da čeznemo za bezbrižnošću detinjstva. Na prvi pogled ironično, ali šta kažu istraživanja, u kom životnom periodu smo zaista najmanje zadovoljni svojim životom?