Svi postovi tagovani: cyberpsihologija

Šta nam donosi cyberpsihologija

Kategorija: Psihonauka

Moderan način komunikacije putem novih tehnologija promijenio je naš socijalni krajolik. Odražava li se korištenje modernih tehnologija i na mentalno zdravlje ljudi? Mijenjaju li se razlozi zbog kojih ljudi traže pomoć? Mijenjaju li se načini pružanja pomoći? Na koji način razvoj tehnologije utiče na psihologiju kao nauku, na metode koje ona koristi, na predmet njenog proučavanja i pravac u kome se ona razvija? Kako psihologija danas može da objasni mnogobrojne aspekte radnog, socijalnog ili kulturološkog […]